/ Бидний тухай / Автобаазын удирдлага / Дарга /
Эрэн сурвалжилж байна