/ Хууль эрх зүй / Нийтлэг журам /
Эрэн сурвалжилж байна