/ / ЦЕГ-ЫН АВТОБААЗЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ СУРГАЛТЫН ХЭЛТСЭЭС ХИЧЭЭЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ЦЕГ-ЫН АВТОБААЗЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ СУРГАЛТЫН ХЭЛТСЭЭС ХИЧЭЭЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн баасан гарагийн 09.00-10.00 цагт алба хаагчдад Цагдаагийн байгууллагын ахмадын холбооны тэргүүн, цагдаагийн хурандаа Н.Гаравсүрэнгээр  “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй, ёс суртахуун, архи, согтууруулах ундааны  хор уршиг, хор хөнөөлийн талаар”  хичээл, сургалт явуулав.

Батлан хамгаалах, хууль сахиулагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын  эрүүл мэндийн  үзлэгийг 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж нийт 109 алба хаагч, ажилчин хамрагдав. 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:38:55
test' and '11'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:02
test' and '1'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:04
test' and '%'=':
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:06
test' and '11%'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:10
test' and '1%'='11:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:12
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:15
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:17
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:21
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:24
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:26
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:30
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:32
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:36
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:39
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:46
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:51
test:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:39:53
test:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 02:39:59
test:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 02:40:01
test:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 02:40:05
test:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 02:40:07
test:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 02:40:11
test:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 02:40:17
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:41:35
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:41:47
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:43:37
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:43:45
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:43:51
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:43:54
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:43:58
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:00
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:02
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:06
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:10
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:12
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:14
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:27
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:30
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:44:40
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:45:47
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:45:52
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:45:56
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:03
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='1
2016-12-29 02:46:05
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11'='11
2016-12-29 02:46:07
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1'='11
2016-12-29 02:46:09
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '%'='
2016-12-29 02:46:17
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '11%'='11
2016-12-29 02:46:19
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test' and '1%'='11
2016-12-29 02:46:22
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:25
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:28
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:30
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:33
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:38
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:41
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:46:44
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:00
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:03
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:11
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:13
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:18
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:23
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:25
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:27
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:29
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:47:58
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:00
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:02
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:14
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:32
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:34
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:40
test' and '1'='1:
68.64.163.123
test
2016-12-29 02:48:48
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна